Tło

Podróż do zaufania …

 

Za truizm może być postrzegane stwierdzenie, że współpraca wymaga wzajemnego zrozumienia i przyjęcia perspektywy drugiej osoby. Jednak w dzisiejszym świecie, w którym wzajemna komunikacja oparta jest raczej na wymianie informacji poprzez portale społecznościowe, a na trudne pytania udziela się prostych odpowiedzi, fakt ten jest jednak często zapominany, a jego realizacja w praktyce bardzo trudne. Nie wiedząc wiele o tym i nie mogąc sobie dobrze wyobrazić, co kryje się za historią i doświadczeniami naszego partnera komunikacji, postrzegamy go w naszych kategoriach, jako postępującego według naszych schematów myślowych i według tych utartych ścieżek osądzamy jego postępowanie.

 

O ile na płaszczyźnie kontaktów indywidualnych, zrozumienie historii i światopoglądu drugiej osoby może wydawać się długim procesem wymagającym wysiłku obu stron, ale możliwym do zrealizowania, o tyle przełożenie tej perspektywy na płaszczyznę porozumienia pomiędzy narodami czy grupami społecznymi, jest procesem dużo bardziej złożonym i wymagającym dużo większego zaangażowania nie tylko polityków i naukowców, ale także zwykłych ludzi.

 

Polska i Niemcy są bliskimi sąsiadami. Pomimo tej bliskości, zarówno geograficznej, jak i kulturowej, Polacy i Niemcy traktują się z dystansem, wydając się ostrożnymi względem siebie. W ostatnich latach wiele osób podróżowało, by odwiedzić sąsiadów za Odrą, wykonując ważny krok na przód w stronę lepszego poznania się. Zwiedzają zabytki, atrakcje turystyczne, degustują tradycyjne potrawy i napoje. Ale czy to wystarcza, by w ten sposób naprawdę zrozumieć sąsiadów?

 

Nasz projekt stawia sobie za cel pójście o krok dalej. Chcielibyśmy wraz z grupą polsko-niemieckich muzyków odbyć podróż do źródeł wzajemnego zrozumienia. Przystankami tej podróży są różne warsztaty na tematy empatii historycznej, przełamania uprzedzeń, dowcipnego obchodzenia się z różnicami i wagi wzajemnego zrozumienia dla kształcenia przyszłości, oraz opracowanie wspólnego programu muzycznego, Mass of Trust (Mszy Zaufania) napisanego specjalnie na potrzeby naszego projektu przez utalentowanej młodej kompozytorki Zuzanny Koziej.

 

Poprzez otwarcie koncertów dla szerokiej publiczności mamy nadzieję, że doświadczenie młodych muzyków nie zostanie w czterech ścianach. Młodzi muzycy staną się posłańcami znaku pokoju, tak, by przypomnieć publiczności i nam wszystkim, że to, co nas łączy jest silniejsze niż to, co nas dzieli, a wspólne zaufanie, choć nie łatwe do wykonania, jest możliwe. Wierzymy, że muzyka jest odpowiednią płaszczyzną, by przekazać to przesłanie przez swoją moc łączenia ludzi, mówiących różnymi językami, lecz posługujących się tym samym językiem muzycznym.

 

Przekonani, że współpraca i przyjaźń są podstawą pokojowej przyszłości obu narodów, mamy nadzieję, że nasz projekt będzie widzialnym znakiem jedności i nadziei i przyniesie długotrwałe owoce.