Koordynatorzy

 

Zuzanna Koziej

Zuzanna Koziej - picUrodzona w 1994 roku w Toruniu. Komponuje od najmłodszych lat, jeszcze zanim rozpoczęła edukację muzyczną. Ukończyła Szkołę Muzyczną w Toruniu, obecnie studiuje kompozycję na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Już jej najwcześniejsze kompozycje były wykonywane na toruńskich koncertach z cyklu Szkolna Partytura, później także na wielu innych wydarzeniach kulturalnych, w tym „Pięciolinia dla Papieża” czy koncertach kompozytorskich w Warszawie. Obecnie jej utwory są grywane nie tylko w Polsce, ale również za granicą, m.in. w Niemczech, Holandii, na Ukrainie oraz w Ekwadorze.
www.zuzannakoziej.com

FILIP ROZBORSKI

Filip Rozborski — kopiaFilip Rozborski urodził się w Toruniu (*1992). Po ukończeniu szkoły średniej, mieszkał i pracował przez półtora roku we Francji oraz we Włoszech jako wolontariusz. W 2013 r. został stypendystą w ramach międzynarodowego programu “Europeans@Siemens” i skończył wykształcenie w dziedzinie mechatroniki.

W tym momencie pogłębia swoją wiedzę w ramach studiów socjologii i nauki o technice na  Technische Universität Berlin oraz na Universidad Compultense de Madrid. Równocześnie wprowadza swoje umiejętności w życie w swojej pracy zawodowej, dostosowując programy nauczania jednej z uczelni technicznych w Berlinie do obecnych warunków społecznych oraz technicznych, takich jak cyfryzacja i digitalizacja.

 

FRIEDEMANN TRUTZENBERG

Bearbeitung (12)

Friedemann Trutzenberg urodził się w 1992 roku we Freiburgu w Niemczech. Przed studiami był wolontariuszem we Francji i we Włoszech w latach 2011 do 2013. Jest muzykiem kościelnym, dyrygentem chóru Instytutu nauki nad edukacją Maksa Planka w Berlinie i jednocześnie studiuje psychologię na Freie Universität w Berlinie oraz na Universitat Ramon Llull w Barcelonie.

Do pracy przy tym projekcie motywuje Friedemanna świadomość, że głębokie wzajemne zrozumienie i muzyka potrafią zbliżać ludzi do siebie, przezwyciężać separacje i tworzyć na świecie pokój.